Jak dlouho trvá pohlavní styk u králíka?

Zjistěte, jak dlouho trvá pohlavní styk u králíků a jaká délka je považována za normální. Zjistěte, jaké faktory mohou ovlivnit trvání pohlavního styku a co dělat, pokud váš králík vykazuje abnormální chování během sexuální aktivity.

Králíci, stejně jako mnoho jiných zvířat, mají své vlastní vlastnosti v oblasti sexuální aktivity. Zájemci o toto téma si často kladou otázku: jak dlouho trvá pohlavní styk u králíků? Je důležité si uvědomit, že délka pohlavního styku u králíků není u všech jedinců stejná. Může se lišit v závislosti na různých faktorech, jako je věk, zdraví a nálada zvířat.

V průměru však pohlavní styk u králíků trvá jen několik sekund. To je způsobeno fyziologickými vlastnostmi těchto zvířat. Králičí samec má speciální anatomický útvar – glosu (neboli penis), která se při pohlavním styku vkládá samici do pochvy. Poté samec uvolní spermie a akt končí.

Jednou ze zvláštností pohlavního styku u králíků je, že jej provádějí hlavně v noci nebo za svítání. Důvodem je skutečnost, že v tomto období jsou králíci nejaktivnější a jsou nejméně vystaveni nebezpečí ze strany predátorů. Je však třeba také poznamenat, že králíci se mohou množit i v jinou denní dobu, pokud jsou příznivé podmínky.

Navzdory krátkému trvání pohlavního styku u králíků jsou schopni produkovat spermie ve velkém množství. Je to proto, že životní cyklus králíka je krátký a musí se rychle rozmnožovat, aby mohl pokračovat ve svém druhu. Králíci jsou také známí pro svou rychlou obnovu sexuální touhy po pohlavním styku a mohou být připraveni na další kopulaci během několika minut.

Délka pohlavního styku u králíků

U mladých králíků může být akt delší, protože teprve začínají zvládat proces rozmnožování. V takových případech může pohlavní styk trvat několik minut nebo i déle. Postupem času, jak stárnou, se však délka aktu zkrátí na standardních pár sekund či minut.

Je důležité si uvědomit, že délka pohlavního styku u králíků může také záviset na stupni vzrušení a náladě zvířat. Únava, stres nebo jiné vnější faktory mohou ovlivnit dobu trvání aktu.

Obecně platí, že pohlavní styk u králíků obvykle trvá od několika sekund do několika minut. Je důležité si uvědomit, že každý králík je jiný a délka aktu se může v různých situacích lišit.

Průměrná délka pohlavního styku u králíků

Délka pohlavního styku u králíků se může výrazně lišit v závislosti na různých faktorech, včetně věku, zdraví a nálady zvířat. V průměru však pohlavní styk u králíků trvá přibližně 10 až 30 sekund.

Je důležité si uvědomit, že králíci mají vysokou reprodukční schopnost a samice může být připravena na nový akt páření během několika minut po dokončení předchozího. Králičí samec může mít také více hrdel najednou, což mu umožňuje mít více sexuálních aktů v krátkém časovém období.

Králíci jsou polygamní zvířata, což znamená, že mají během chovu více partnerů. Samec může mít vztahy s různými samicemi během stejného období říje. Délka styku může být kratší, pokud králík samici uspokojí a k oplodnění dojde rychle. V některých případech, kdy se samec a samice neshodují ve svých fyziologických cyklech, se však může akt táhnout delší dobu.

Je důležité si uvědomit, že pohlavní styk u králíků je přirozený proces nezbytný pro reprodukci a udržení populace. Pokud však vlastníte králíka v zájmovém chovu, určitě jeho chov kontrolujte, abyste se vyhnuli přemnožení a zdravotním problémům u dospělých a mláďat.

Faktory ovlivňující délku pohlavního styku u králíků

Délka pohlavního styku u králíků může záviset na různých faktorech. Níže je uvedena tabulka s hlavními faktory, které mohou ovlivnit délku pohlavního styku u králíků:

READ
Je nutné okyselovat hortenzie na podzim?
Věk králíků Mladí králíci mají obvykle kratší dobu styku než dospělí.
Fyzikální stav Králíci, kteří jsou v dobré fyzické kondici, mohou vykazovat větší výdrž a mít delší pohlavní styk.
sexuální aktivita Pokud má králík stálou sexuální aktivitu a partnery, může to vést k prodloužení doby pohlavního styku.
Stav životního prostředí Stres nebo neobvyklé podmínky prostředí mohou zkrátit dobu pohlavního styku u králíků.
Chemické substance Některé chemikálie, jako je alkohol nebo drogy, mohou ovlivnit délku pohlavního styku u králíků.

Je důležité si uvědomit, že délka pohlavního styku u králíků se může lišit v závislosti na individuálních vlastnostech každého králíka a konkrétní situaci.

Délka pohlavního styku u různých plemen králíků

Délka pohlavního styku u králíků se může lišit v závislosti na jejich plemeni. Každé plemeno králíka má své vlastní charakteristiky a individuální vlastnosti v oblasti sexuální aktivity.

Průměrná doba trvání pohlavního styku u králíků je asi 15-30 sekund. Tato doba se však může u různých plemen králíků lišit.

Některá plemena králíků, jako je novozélandský bílý králík nebo králík činčila, mohou být sexuálně aktivní po delší dobu. Jejich pohlavní styk může trvat až 1-2 minuty.

U jiných plemen králíků, jako jsou angorští králíci nebo zakrslá plemena, však může být trvání pohlavního styku kratší a může trvat jen několik sekund.

Za zmínku také stojí, že délka pohlavního styku může záviset na různých faktorech, jako je věk a zdraví králíků, jejich nálada a přítomnost stimulace.

Je důležité si uvědomit, že délka pohlavního styku u králíků může být individuální a ne vždy stejná, a to ani mezi zástupci stejného plemene.

Obecně platí, že u většiny plemen králíků je průměrná doba trvání styku mezi 15 a 30 sekundami, ale každé plemeno může mít své vlastní vlastnosti a variace.

Vlastnosti pohlavního styku u králíků

Pohlavní styk u králíků má své vlastní charakteristiky, které se liší od jiných druhů zvířat:

 1. Aktivita: Králíci jsou velmi aktivní sexuální partneři. Při pohlavním styku vykazují větší fyzickou aktivitu a energii.
 2. Rychlost: K pohlavnímu styku u králíků dochází velmi rychle. Obvykle to trvá jen několik sekund až minutu.
 3. Frekvence: Králíci jsou schopni častého pohlavního styku. Žena může být během jednoho těhotenství oplodněna vícekrát.
 4. Polohy: Při pohlavním styku králíci zaujímají charakteristické polohy. Samec vyskočí na samici a drží se jí za záda. V tomto případě přední tlapky samce pevně uchopí tělo samice.
 5. Mužská účast: Muž hraje aktivní roli během pohlavního styku. Oplodňuje samici prováděním speciálních pohybů a přenášením spermatu.
 6. Produkce spermií: Králíci jsou schopni produkovat velké množství spermií. To je způsobeno jejich vysokou reprodukční aktivitou a schopností mít častý pohlavní styk.
READ
Proč se lotos tak jmenuje?

S takovými rysy pohlavního styku se králíci mohou úspěšně rozmnožovat a udržovat populaci tohoto druhu.

Prekoitální rituál u králíků

Než začnou pohlavní styk, provádějí králíci určitý rituál, který jim pomáhá navázat kontakt a připravit se na reprodukci. Tento rituál zahrnuje několik kroků:

1. Kontrola území
2. Komunikace vůně
3. Příprava území
4. Hra na honěnou

Před pohlavním stykem králíci prohlédnou oblast a zkontrolují bezpečnost. Opatrně se pohybují po svém území a pečlivě pozorují svět kolem sebe.

Komunikace pachem je důležitou součástí rituálu před pohlavním stykem. Králíci mohou zanechat pachové stopy, aby ostatním králíkům předali informaci, že jsou připraveni k chovu.

Příprava oblasti je také důležitým krokem před pohlavním stykem. Králíci si mohou čistit nory, nabírat nečistoty a vytvářet malá hnízda pro budoucí potomky.

Hra na honičku je také součástí rituálu před pohlavním stykem. Králíci se mohou navzájem pronásledovat, hrát si na schovávanou a skákat, předvádět svou zdatnost a přitahovat pozornost partnera.

Všechny tyto kroky rituálu před pohlavním stykem u králíků pomáhají navázat kontakt mezi jednotlivci a vytvářejí příznivou atmosféru pro úspěšnou reprodukci.

Polohy a pohyby králíků při pohlavním styku

K pohlavnímu styku u králíků dochází poměrně rychle, obvykle trvá jen několik sekund. Během pohlavního styku králíci zaujímají určité polohy a provádějí charakteristické pohyby.

Jednou z nejčastějších poloh je muž v horní poloze. V této poloze samec vyleze na záda samice a provede pohlavní styk. Další oblíbenou polohou je horní pozice ženy. V této poloze je samice nahoře, řídí proces a určuje tempo pohlavního styku.

Pohyb králíků při pohlavním styku má také své vlastní charakteristiky. Dělají rychlé a trhavé pohyby, obvykle trvající několik sekund. V tomto případě může samec provádět vysokorychlostní pohyby pánví a samice může švihat zadníma nohama. Všechny tyto pohyby jsou prováděny s velkou silou a energií.

Je důležité si uvědomit, že proces pohlavního styku u králíků probíhá rychle a dynamicky. Je přizpůsoben pro maximální efektivitu a přežití druhu. Polohy a pohyby králíků při styku jim umožňují dosáhnout spojení pohlavních orgánů a úspěšně oplodnit samici.

Vlastnosti orgasmu u králíků

Během orgasmu u králíků se mohou objevit následující změny:

 • Kontrakce svalů kolem genitálií;
 • Zvýšená srdeční frekvence;
 • Změna dýchání;
 • Uvolnění hormonů a endorfinů, které způsobují pocity potěšení a pohody.

Orgasmus u králíků může být doprovázen viditelnými příznaky, jako jsou tělesné vibrace nebo křeče. Tyto znaky však mohou být jemné a ne vždy pozorovatelné.

Po orgasmu u králíků může nastat určité refrakterní období, během kterého zvíře není schopno dalšího orgasmu. Délka tohoto období se může lišit v závislosti na věku, zdravotním stavu a dalších faktorech.

Studium orgasmu u králíků je důležité pro pochopení jejich sexuálního chování a rozmnožování. Tyto informace mohou být užitečné pro chov a zlepšování životních podmínek těchto zvířat.

READ
Kolik budou stát posuvné brány?

Otázky a odpovědi:

Jak dlouho trvá pohlavní styk u králíků?

U králíků pohlavní styk obvykle trvá jen několik sekund. V průměru mohou být králíci během aktu svázáni na 20 až 40 sekund.

Proč je pohlavní styk u králíků tak krátký?

U králíků je krátký pohlavní styk spojen s charakteristikami jejich fyziologie a reprodukční strategie. Králíci jsou zvířata s rychlým a efektivním rozmnožováním, takže jejich pohlavní styk je časově omezený, aby stihli samici oplodnit.

Jaké jsou vlastnosti pohlavního styku u králíků?

Při pohlavním styku u králíků samec skočí na samici, oplodní ji a hned poté seskočí. Králíci nemají předehru ani náklonnost, k pohlavnímu styku dochází velmi rychle a přímočaře.

Může se délka pohlavního styku u králíků lišit?

Ano, délka pohlavního styku u králíků se může lišit v závislosti na různých faktorech, jako je věk, zkušenosti a fyzický stav samců. Někteří muži mohou vykazovat větší výdrž a trvání pohlavního styku, ale obecně zůstává relativně krátký.

Jaký význam má délka pohlavního styku pro králíky?

Délka pohlavního styku u králíků je důležitá pro jejich reprodukční úspěch. Krátké působení umožňuje rychlé a účinné oplodnění samice, což přispívá k rychlé reprodukci králičí populace.

Jak dlouho trvá pohlavní styk u králíků?

Pohlavní styk u králíků obvykle trvá jen několik sekund. Může trvat 5 až 30 sekund.

Existují nějaké zvláštnosti v délce pohlavního styku u králíků?

Ano, králíci mají zvláštnosti v trvání pohlavního styku. Trvá velmi krátce, ale několikrát se opakuje po několik hodin. Králíci se mohou pářit několikrát denně, aby se zvýšila šance samice na březost.

Pro zkušeného chovatele je páření domácích králíků běžným výrobním procesem. Majitel bere v úvahu nejen individuální vlastnosti, ale také plemenné vlastnosti zvířat. Musíte mít speciální instinkt, abyste přesně určili, který pár se stane rodiči zdravých, krásných dětí. Úspěch choulostivé akce závisí na věku, váze a dokonce i na charakteru mazlíčků.

Vlastnosti výběru partnerů

Chovatelé hospodářských zvířat praktikují 2 typy výběru zvířat pro páření:

 1. Homogenní. Farmář vybere pár králíků se stejnými vlastnostmi plemene a produktivitou.
 2. Heterogenní. V tomto případě naopak pár tvoří zvířata obdařená opačnými vlastnostmi. Například velká, krátkosrstá samice může být spárována s malým, dlouhosrstým samcem. U chovu králíků pro masné účely se využívá principu heterogenního připouštění.

Při výběru domácích mazlíčků pro páření se bere v úvahu věk chlupatých krás. Kvalitní odchovy získávají nejčastěji od 1,5letých samců. Právě tato věková kategorie producentů je vhodná pro mladé králíky.

Jak rozeznat králíka od králíka

Zjistit pohlaví domácího mazlíčka není těžké. Chcete-li to provést, musíte položit zvíře na záda a přitisknout ho ke stolu a prozkoumat králičí genitálie. U samic jsou pohlavní orgány vytvořeny ve formě růžové smyčky, zatímco u mužů mají reprodukční orgány zakřivený válcovitý tvar.

Jak vybrat králíky

K páření jsou vybíráni pouze zdraví jedinci, kteří plně dosáhli zralosti. Samice je již ve věku 3 měsíců schopna oplození a rodit mláďata. Potomek od mladého králíka však s největší pravděpodobností nebude životaschopný. Skutečná dospělost nastává u samic ve věku 5 měsíců. Samci jsou připraveni k plození až po dosažení 6,5-7 měsíců.

READ
Proč křepelky klují vajíčka?

páření králíků

Nejlepší věk pro páření jsou první 2 roky po narození. V tomto období mají králíci nejživotaschopnější potomstvo s výraznými plemennými vlastnostmi. Páření je přípustné pro jedince, kteří mají:

 • o hmotnosti nejméně 3 kg;
 • dobrá imunita;
 • plodnost;
 • nepřítomnost genetických abnormalit a deformací;
 • mateřský instinkt.

Páření se provádí až po pozorování chování a návyků chlupatých mazlíčků.

Co je odmítnutí

Chovní plemeníci jsou vybíráni z prvních 2 vrhů mladých, silných zvířat. Nadějná zvířata jsou ta s krásnou, lesklou kůží. Králíci musí být harmonicky stavění a zdraví. Po dosažení dospělosti jsou mazlíčci znovu vyšetřeni a utraceni.

mnoho králíků

Jednotlivci se nesmí rozmnožovat:

 1. Samice zabíjejí svá mláďata.
 2. Králičí samice trpící nízkou plodností (méně než 5 mláďat na vrh).
 3. Samice, jejichž páření je často neúspěšné.
 4. Líní, flegmatičtí samci.
 5. Králíci mají problémy s oplodněním samic.

Jak pochopit, že je čas na páření králíků?

Zdravý samec je připraven k páření kdykoliv. Je schopen věnovat pozornost až 4-5 samicím denně. V některých případech se chlad v místnosti může stát překážkou páření. Samice je připravena k rozmnožování v období zvaném říje. V tuto chvíli fenka znervózní, zvíře trápí časté močení. Samice králíka se nafouknou a získají jasně růžový odstín. Podle těchto znaků lze snadno zjistit, kdy fenka chodí a je připravena na rande se svým pánem.

páření králíků

Příznivá doba pro páření nastává každých 5 dní a trvá až 3 dny. Zralá vejce neopouštějí tělo zvířete a zůstávají ve stavu „bojové připravenosti“ po dobu až 10 dnů. Tato neobvyklá vlastnost odlišuje samici králíka od většiny samic jiných zvířat.

Do jakého věku se mohou králíci stát?

Poprvé se samice nechá pářit ve věku 5-6 měsíců. Do této doby mladí králíci dosáhli konce puberty a zvířata získávají sílu a vytrvalost. Po dosažení věku 3 let se králičí samice stávají starými zvířaty. Znovu a znovu přinášejí slabší potomky, takže takové samice jsou nahrazovány mladými jedinci.

Samci dosáhnou pohlavní dospělosti až v 7-8 měsících, ale jejich schopnost plné reprodukce je také omezená. Zdroje chovného králíka jsou vyčerpány ve věku 3-4 let.

Způsoby páření

Navzdory své „milující povaze“ dodržují domácí mazlíčci přírodní zákony, takže v temném a chladném období jejich aktivita klesá. V zimě se králíci páří během dne. Během těchto hodin se teplota vzduchu v místnosti mírně zvýší a domácí mazlíčci se cítí bdělejší. Na jaře a v létě probíhá páření ráno nebo večer.

páření králíků

Aby králík mohl krýt samici vybranou majitelem, umístí se jedinec k pánovi. Po krátkých hrách se zvířata páří. Pohlavní styk netrvá dlouho – pouze 2-3 sekundy. Ukončení páření je signalizováno charakteristickou polohou (králík leží na boku) a vrčivými zvuky, které vydává samec.

Osrstěná samice je vyjmuta z klece a vrácena do vlastního ubikace. Po 5-6 dnech se postup opakuje. Výsledek akce bude znám za pár dní. Březí fenka se stává podrážděnou a svému příteli už nedovolí, aby se k ní přiblížil.

READ
Proč se konvalinky suší?

Chovatelé hospodářských zvířat praktikují 2 způsoby chovu krasavců ušatých – ruční a bezplatný. Zkušení farmáři a specialisté na chov zvířat dávají přednost ručnímu chovu domácích mazlíčků. Králíci jsou drženi v klecích, aby se zabránilo neplánovanému páření. Po výběru vhodného páru se zvířata mohou pářit. Své mazlíčky si tak můžete dát dohromady podle vlastního uvážení. Metoda umožňuje zachovat plemenné vlastnosti zvířat a snížit počet genetických abnormalit u potomků.

páření králíků

Ruční páření často praktikují majitelé domácích mazlíčků chovaných doma, ale pro začínající chovatele není postup tak jednoduchý. Chov králíků vyžaduje znalosti o složitosti chovu čistokrevných zvířat. Pro začátečníka je obtížné okamžitě si všimnout chyb, které nevyhnutelně vznikají během práce. Pouze zkušený majitel snadno identifikuje chodící králíky a hmatem identifikuje březí samice.

Po výběru ruční metody páření domácích mazlíčků majitel:

 • vybírá nejlepší chovná zvířata;
 • zjišťuje, zda je samice v říji;
 • poskytuje králíkům možnost páření a zaznamenává výsledek páření;
 • v případě potřeby postup opakujte;
 • po 14-16 dnech detekuje březí a svobodné samice;
 • odmítá domácí zvířata, která nejsou schopna plné reprodukce.

Vyznavači přirozené reprodukce preferují volné páření zvířat. Metoda se používá pro chov králíků v jámě. Ve sparťanských podmínkách to má samec těžké. Králík je neustále mezi samicemi a ze své vůle kteroukoli oplodní.

páření králíků

Na jednoho pána by mělo připadnout 10 žen. Jednoduchý způsob chovu zvířat je dostupný i začínajícím farmářům. V jámě se zvířata mohou nekontrolovatelně množit a vyžadují jen malý zásah člověka. Je však třeba vzít v úvahu, že neustálé blízké vztahy vedou k degeneraci potomků. Proto je potřeba samce čas od času změnit.

Jak určit těhotenství

Zajímavou polohu samice si můžete ověřit již 15 dní po posledním páření. Chcete-li to provést, musíte pečlivě prohmatat břicho králíka. U březích jedinců je hrášek – embrya – jasně hmatatelný.

Péče o potomky

Pokud se mladý, nezkušený králík neobtěžoval s uspořádáním hnízda, majitel bude muset vzít proces do vlastních rukou a postavit královnu sám. Vyrobená „porodnice“ je instalována v kleci, spodní část hnízda je vystlána peřím a slámou.

potomků králíků

Po porodu je nutné samici umístit do jiné klece a pečlivě prohlédnout snůšku. Mrtvá mláďata by měla být okamžitě odstraněna. V opačném případě může králík odmítnout krmit své potomky. Prohlídka hnízda se provádí v rukavicích, králičí samice by v děloze neměla cítit lidský pach. Novorozená zvířata jsou denně vyšetřována a v případě potřeby konzultována s veterinářem.

Po dosažení 20 dnů věku se kojencům ošetřují naklíčená zrna, strouhaná mrkev a granulovaná tráva.

45 dní po narození jsou králíci odděleni od matky a umístěni do samostatných bytů. Ve věku 2 měsíců jsou králíci převedeni na běžné krmivo pro dospělá zvířata.

Možné problémy

Pro nového farmáře se může zdát, že jakmile se miminka narodí, všechny starosti jdou stranou. Bohužel tomu tak vůbec není.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: