Proč je nutné instalovat plot směrem k sousedovi?

Často dochází ke konfliktům ohledně plotů instalovaných mezi sousedními oblastmi. Obvykle jsou spojeny s tím, ke komu bude „tvář“ plotu obrácena. Je zde otázka jak praktičnosti, tak estetiky.

Proč někteří lidé staví ploty čelem ke svým sousedům? Je jasné, že každý, obhajující svůj názor, může přijít na tisíc důvodů, proč udělal přesně to, co udělal, ale. Když totiž odhodíme subjektivní představy o tom, co je krásné a co ne, pak musí zůstat i čistá logika, ze které není úniku, bez ohledu na to, jak se na to všechno díváte vy nebo někdo jiný.

No, zkusme pochopit výhody a nevýhody umístění plotu čelem k vám:

V některých případech se ukazuje, že z plotu můžete odstranit pouze desku nebo profilovaný plech zevnitř. To se na první pohled zdá rozumné, ale osobně si myslím, že problém je přitažený za vlasy a vše lze vyřešit pomocí správných spojovacích prostředků (šrouby s půlkulatou hlavou, nýty atd.).

A je to, žádné další výhody nevidím.

– Nosné prvky konstrukce vyžadují pravidelnou údržbu. Tyče je třeba natřít, nenabouráte se do sousedových.

– Světlejší barva zadní strany vlnitého plechu (a většinou většina lidí používá levnější vlnitý plech, jednostranný) opticky rozšiřuje prostor (stejně jako světlé tapety v bytě). Proč tedy pokládat vlnitý plech směrem k sobě? Tím se totiž opticky zmenší vaše plocha!

– Poleny na vnější straně plotu doslova vyzývají sousedící děti, nebo dokonce samotné příliš zvědavé sousedy, aby se pokusili nahlédnout do vás nebo dokonce vstoupit na vaše území bez ptaní.

Můžete také najít kompromisní řešení:

– Můžete postavit plot, který bude vypadat docela atraktivně na obou stranách. Hlavní věcí je vybrat správný materiál a dohodnout se se sousedem na vzájemné pomoci v této věci.

– Pokud se přesto rozhodnete instalovat plot z vlnité lepenky přední stranou k vám, pak by bylo lepší použít oboustrannou vlnitou lepenku.

– Pokud se rozhodnete nainstalovat laťkový plot, můžete jej vyrobit oboustranně! To znamená, nacpat (našroubovat) tyče na kolejnici střídavě z různých stran. Všichni na obou stranách plotu budou šťastní.

READ
Jaké zahradní květiny jsou nyní v módě?

– Správně zónujte svůj web a oploťte soukromé oblasti zeleným plotem. Vysazujte stromy a keře tam, kde nechcete zvědavé oči. Pak pro vás nebude tak důležité, jaký máte plot.

– Můžete se dokonce oplotit drátěným plotem a na hranici mezi pozemky zasadit zelený plot. Bude to mnohem levnější a lehčí pro oči.

Zde je osobní názor:

„Kdysi jsme koupili malý pozemek. Když došlo na stavbu plotu, museli jsme se sousedem vyřešit nelehkou otázku: komu máme natočit přední stranu?

Moje žena chtěla, aby „tvář“ plotu ukazovala naším směrem. Myslela si, že to pro nás bude estetičtější. “Je příjemnější se na to dívat,” řekla.

Soused navrhl, aby plot před domem vypadal jedním směrem a za domem – druhým. Zároveň, aby se rozhodl, kterou část kam otočit, navrhl hodit mincí. Konkrétní údaje pro něj nebyly tak důležité. Požádal jsem o čas na rozmyšlenou a řekl jsem, že mu později řeknu, jak jsem se přesně rozhodl.

Jelikož jsem plot kupoval, měl jsem poslední slovo. Soused musel za svou polovinu plotu zaplatit později a vůbec neměl v úmyslu se jeho instalace dotknout. Technicky vzato to byl spíš můj plot než jeho.

Hodně jsem přemýšlel, jak nejlépe postupovat. A pak mě napadla jedna velmi důležitá myšlenka. Vnitřní strana plotu je velmi důležitá. Jsou tam sloupy a překlady, na které se snadno leze. Bez větších potíží se tak můžete podívat do přilehlého prostoru. Proč bych měl dát svému sousedovi tuto příležitost?

Koneckonců, plot je potřeba, abyste se izolovali od cizích lidí. Bylo by nelogické dávat sousedům možnost vstoupit na pozemek.“

A pak přišla jedna myšlenka: možná celá pointa spočívá v tom, že předtím byli lidé poněkud jiní. Při umisťování plotů přední stranou ven především lidé chtěli, aby plot vypadal krásně, ne zevnitř, ale zvenku! Dříve bylo pro lidi důležitější sdílet krásu s ostatními, ukazovat tuto krásu lidem kolem sebe. Abych přece neurazil souseda. A dnes je to všechno pro vás.

Z estetického hlediska vítězí přední strana nad zadní, a to díky absenci viditelných rámových prvků, mezi které patří svislé sloupky a vodorovná vodítka, na která je nutné instalovat plot ve venkovském domě nebo podél hranic soukromého domu.

  • Proč je plot otočen k sousedovi?
   • Co dělat, když váš soused plot nainstaloval špatně?
   • Jak nainstalovat slepý plot mezi sousedy?
   • Jak určit, který soused by měl nainstalovat plot?
   • Jak donutit souseda, aby plot posunul?
   • Co mohu udělat, abych neslyšel sousedy od vedle?

   Proč je plot otočen k sousedovi?

   Vynesou sloupy a klády na ulici, ozdobí je nějakými koulemi a natře je obřadně zlatou barvou. Možná je to esteticky příjemné, ale každý darebák může snadno přeskočit takový plot. Takže je lepší umístit plot čelem k sousedovi – bude méně konfliktů a je to pro dům bezpečnější.

   Na kterou stranu plotu má soused udělat?

   Stavební a hygienické normy pro ploty. Vše uvedené je pouze doporučení. Podle nevysloveného pravidla by měla být podpora plotu umístěna uvnitř pozemku a přední strana plotu by měla směřovat k ulici a k ​​sousedům. Podpěry musí být vykopány přísně podél hranice nebo na území souseda, který instaluje plot.

   Proč nemůžete nainstalovat plot z vlnité lepenky mezi sousedy?

   Takový plot také naruší větrání oblasti, což znamená, že půda bude vlhká. V takové půdě toho moc neporoste. Proto se nedoporučuje instalovat pevný plot (například z vlnitého plechu) na hranici pozemků. Tady na kraji silnice – prosím, tady se můžete oplotit jak chcete.

   Co dělat, když váš soused plot nainstaloval špatně?

   Napište žádost na Rosreestr. V případě, že mluvíme konkrétně o neoprávněné instalaci plotu a zabavení území někoho jiného, ​​je nutné podat žádost územnímu orgánu Rosreestr nebo orgánu městského pozemkového dozoru, radí Danilchenko.

   Jak moc bych měl ustoupit od sousedova plotu?

   u obytných budov se vyčleňují 3 metry od hranic pozemků sousedů; pro přístavby, nebytové budovy, lázně, garáže, altány musíte ustoupit o 1 metr; od červené čáry ulice je ponechán prostor 5 metrů.

   Na kterou stranu byste měli nainstalovat plot z vlnité lepenky?

   1. pro soukromou bytovou výstavbu – S-21, NS-35, S-44;
   2. pro soukromé a průmyslově-civilní – N-60;
   3. pro průmyslovou a občanskou výstavbu – N-75 a N-114.

   Je možné postavit slepý plot?

   Pevné ploty nelze instalovat mezi pozemky, protože to bude překážet v užívání pozemku sousedy. Plot může zastínit pozemek a bránit sousedům v jeho použití k pěstování, řekněme, ovoce a zeleniny.

   Který soused má postavit plot a na kterou stranu podle zákona?

   V legislativě nejsou žádné předpisy upravující vlastnictví přilehlého plotu jednou ze stran. Plot vedoucí podél hranice dvou pozemků je proto běžným projektem. Veškeré práce na stavbě a opravě plotů mezi sousedy musí být prováděny společně.

   Jak nainstalovat slepý plot mezi sousedy?

   Instalace slepých plotů je povolena pouze ze strany ulice, vozovky nebo rokle. Takový plot lze mezi sousedními pozemky zřídit pouze na základě vzájemného rozhodnutí vlastníků obou sousedních území. Všechny dohody mezi sousedy musí být formalizovány ve formě aktu.

   Je možné instalovat průběžný plot mezi pozemky?

   Doslova doporučení zní takto: 6.2. Po obvodu jednotlivých pozemků zahrady a chaty se doporučuje instalovat pletivové oplocení. Po vzájemném písemném souhlasu vlastníků sousedních pozemků (odsouhlaseno představenstvem zahrádkářského a dacha) je možné instalovat i jiné typy oplocení.

   Jak se můžete izolovat od svých sousedů?

   • Oplocení a zelené plochy
   • Okna, terasy, veranda
   • Zahradní cesty
   • Pergoly, altány, stany
   • Zimní zahrada

   Jak správně postavit plot?

   1. Odstraňte starý plot.
   2. Odstraňte odpadky a vyčistěte oblast.
   3. Posekat trávu, odstranit keře, vytrhat stromy.
   4. Vyrovnejte zem.

   Jak určit, který soused by měl nainstalovat plot?

   Odpověď: V legislativě nejsou žádné předpisy upravující vlastnictví přilehlého plotu jednou ze stran. Plot vedoucí podél hranice dvou pozemků je proto běžným projektem. Veškeré práce na stavbě a opravě plotů mezi sousedy musí být prováděny společně.

   Jak zjistit, který soused vlastní plot?

   Zákonným vlastníkem plotu je strana, na jejímž pozemku byl postaven. Plot tak může být váš (pokud je postaven na vašem pozemku), společný (pokud je postaven na hranici pozemků) nebo sousedský (pokud je postaven na pozemku souseda).

   Co dělat, když soused posune plot?

   Pokud jsou hranice vašeho pozemku vypracovány v souladu s požadavky zákona, pak v případě nezákonného jednání souseda musíte kontaktovat kancelář Rosreestr. Musíte požádat v regionu, kde se nachází váš pozemek.

   Jak donutit souseda, aby plot posunul?

   Promluvte si se svými sousedy o tom, jak byla porušena vaše práva. Požádejte o přesunutí plotu, který vám stojí v cestě. Upozorněte, že pokud odmítnete, budete nuceni podat žalobu na svého souseda u soudu. Musíte komunikovat klidně a příznivě, abyste nezhoršili vztahy se svými sousedy.

   Co dělat, když soused postavil dům blízko plotu?

   Pokud vlastnosti místa nebo jiné okolnosti nutí vlastníky postavit dům v blízkosti nebo v blízkosti plotu, tedy ve vzdálenosti menší než 3 metry, pak lze akci legálně provést, pokud vlastník přilehlého území dává příslušné povolení.

   Jaká by měla být hranice mezi sousedy?

   Při plánování výstavby domů, plotů a dalších staveb se Rusové mohou řídit SNiP 30-02-97 (jsou vhodní pro zahradnictví a sdružení dacha). Říká se, že vzdálenost mezi hranicí by měla být alespoň: 3 m – pro obytnou budovu; 4 m – pro kurník, stodolu atd.

   Jak zrušit sousedské hranice?

   Zrušení nesprávných hranic se provádí na základě rozhodnutí soudu o neplatnosti vyměření pozemku na žádost vlastníka nebo souseda, jehož hranice se překrývají s jinými pozemky.

   Je možné neustoupit 3 metry od plotu?

   Minimální vzdálenost od domu k plotu sousedů je ze zákona tři metry. Je třeba vzít v úvahu, že měření se neprovádějí ze zdi nebo základů domu, ale z nejvíce vyčnívajícího prvku budovy. Zpravidla nejvíce vyčnívajícími prvky obytných budov jsou přesahy střech.

   Je možné postavit plot na hranici?

   Odpověď: Ano, můžete. Materiál a výška plotu nejsou regulovány, pokud se bavíme o individuální bytové výstavbě, a pokud mluvíme o SNT, pak výška plotu nesmí být vyšší než 1,5 m. Navíc musí propouštět světlo, aby zasahovat do rostlin.

   Jak správně položit vlnité plechy na kterou stranu?

   Instalace vlnitého plechu se provádí kolmo k římse, počínaje od konců budovy.

   Je možné postavit dům metr od plotu?

   Plot by měl být instalován na hranici dvou pozemků. Podle pravidel je minimální vzdálenost mezi domem a plotem 3 metry, pro přístavbu – 1 metr. Pokud je sousedův dům postaven blíže než 3 m od hranice nemovitosti (plotu), tak soused bude mít problémy.

   Komu patří území od plotu po silnici?

   – Území od plotu soukromého domu k stezce pro pěší nebo k vozovce (příjezdové cesty) není majetkem vlastníka soukromého domu, ke kterému uvedené území sousedí.

   Proč je nutné instalovat plot směrem k sousedovi?

   Hlavní důvod, proč letní obyvatelé a obyvatelé soukromých sektorů odmítají otočit své ploty směrem k ulici nebo sousedům, leží v rovině estetiky. Sloupy a speciální upevňovací prvky pro instalaci konstrukce tedy nevypadají příliš atraktivně a nezapadají do celkového harmonického obrazu vaší oblíbené oblasti.

   V jaké vzdálenosti od plotu lze plot postavit?

   Vzdálenost mezi budovami a plotem souseda Podle obecných pravidel by vzdálenost od domu k plotu souseda měla být minimálně 3 metry. Stejná vzdálenost je poskytována pro ostatní budovy umístěné na pozemku.

   Jak neslyšet své sousedy na straně?

   Nábytek a textil pomohou snížit hladinu hluku šířeného vzduchem procházejícího sousedovou zdí. Nejjednodušším řešením je instalace masivního nábytku. V ložnici to může být velká skříň – volně stojící nebo vestavěná, police na knihy, police s dvířky.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: