Do jakého řádu tento hmyz patří?

Neuvěřitelná rozmanitost ve struktuře hmyzu nám umožňuje rozlišit je do řádů tak, aby jejich studium mohlo být efektivní. Klíčovým bodem, zda hmyz patří do určitého řádu, je struktura ústních ústrojí, křídel a typ vývoje. V tomto článku se podíváme na nejzákladnější řády hmyzu.

Řády hmyzu

Pamatujte, že veškerý hmyz má nepřímý vývoj. Nepřímý vývoj může být s úplnou transformací nebo neúplný.

Orthoptera

Zástupci tohoto řádu jsou: kobylky, cvrčci, sarančata, krtonožci. Saranče se od kobylky liší krátkými tykadly.

Nejčastěji mají protáhlé tělo. Ústa jsou hlodavého typu. Přední křídla jsou kožovitá, rovná, složená po celém těle a dosti úzká. Zadní křídla jsou širší než přední křídla, blanitá, s radiálně uspořádanými žilkami.

Kobylka hlodá tlamičky

Charakteristickým znakem řádu jsou protáhlé zadní nohy, vyznačující se značně zesílenými stehny, které určují schopnost skákat. Přední nohy krtonožky ryjí. Většina Orthoptera je schopna cvrlikání.

Vývoj je nepřímý s neúplnou transformací. Saranče kladou do půdy snůšku vajíček, ze kterých se vyvíjejí larvy, které se shromažďují v mladých rojích – „chodící kobylky“ jsou skutečnou armádou, pohybují se rychlostí 15–20 km za den a požívají veškerou vegetaci na své cestě. Dospělá saranče okřídlená kromě charakteristického velkého apetitu také létá a ničí všechny rostliny na svém stanovišti.

Objednejte Orthoptera

Lepidoptera, nazývaní také motýli, můry, můry

Zástupci: bourec morušový, bělásek zelí, páv noční, můra březová, můra smuteční, admirál, otakárek, medvěd, můry, můry.

Ústní aparát je sacího typu – ve formě dlouhé ohebné proboscis tvořené prodlouženými laloky dolní čelisti. Motýli jím sají nektar z květu, kterým se živí. Při návštěvě květin při hledání nektaru se pyl lepí na končetiny a tělo: motýli tak přispívají k opylování květin. Mají dva páry velkých křídel.

Motýl sající ústní ústrojí

Charakteristickým znakem řádu je silný obal chitinózních šupin na předních a zadních křídlech. Chitinózní šupiny jsou zploštělé chloupky umístěné jak na žilkách, tak na křídelní desce mezi žilkami.

Vývoj je nepřímý s úplnou přeměnou (s metamorfózou). Z vajíčka se vyvine motýlí larva – housenka, která se vyznačuje hlodavým ústním ústrojím. Živí se listy rostlin. V průběhu času housenka vytvoří kokon, ve kterém nastává stádium kukly: v tomto období dochází k metamorfóze. Z kukly se vynoří dospělec (imago) – motýl.

READ
Proč se ve sklenicích s okurkami objevuje bílý sediment?

Chitinózní šupiny na motýlím křídle

Dvoukřídlí

Zástupci řádu: komáři, mouchy, gadflies, koňské mouchy, pakomáři.

Hlava je spojena s tělem přes tzv. krční oblast, která zajišťuje pohyblivost hlavy. Komár má piercing-sání typu mouthparts a velmi dlouhé tykadla. Moucha domácí má lízací tlamičku a krátká tykadla.

Domácí mouchy přenášejí patogeny střevních infekcí a vajíčka helmintů. Jejich bílé červovité larvy se vyvíjejí v odpadních vodách, na smetištích a v hnoji. Za jedno léto se vyvine 6-9 generací much.

Larvy a kukly komárů se vyvíjejí ve stojatých vodách a sudech s vodou. Všimněme si faktu: pouze komáří samice se živí krví lidí a zvířat, samci mají jiné preference: živí se výhradně nektarem nebo rostlinnou šťávou. Komáři rodu Anopheles přenášejí původce malárie, Plasmodium falciparum.

Ústa komára a mouchy

Charakteristickým rysem tohoto řádu je přítomnost pouze jednoho jediného páru křídel – předního. Zadní pár křídel je přeměněn v orgány rovnováhy – kyjovité ohlávky. Dvoukřídlí lze snadno rozpoznat podle charakteristického zvuku vibrujících ohlávek, který pro nás slyšíme jako bzučení mouchy nebo komára.

Zástupci řádu Diptera: komár a moucha

Pojďme si stručně povědět o koňských a gadflies. Koňky jsou krev sající hmyz, který parazituje na lidech a zvířatech. Krví se živí pouze samice, samci nektarem z květů. Mají řezací náustky. Mohou přenášet patogeny závažných infekčních onemocnění: tularémie, antrax.

Ovád

Botflies jsou velké parazitické mouchy. Dospělci se vůbec nekrmí: žijí z látek nahromaděných během larválního stádia. Je to larvální stádium, které způsobuje největší škody lidem a zvířatům. Gadflies kladou vajíčka přímo na kůži zvířat a larvy, které se z nich vyvinou, pronikají do těla hostitele a způsobují onemocnění – myiázu.

Myiáza, larva botfly na kůži

Vývoj dvoukřídlých je nepřímý s úplnou přeměnou (metamorfózou). Z vajíčka se vyklube larva, která se dospělce nepodobá. V důsledku metamorfózy ve stádiu kukly vzniká dospělý jedinec (imago).

Hymenoptera

Jedná se o jeden z největších a nejrozvinutějších (v evolučním smyslu) řádů hmyzu, jeho zástupci jsou vám dobře známí: mravenci, vosy, včely, čmeláci. Všichni výše uvedení jsou sociální hmyz, který si vytváří svá společenství s přihlédnutím k dělbě práce.

Ústa včel jsou hlodavě-olizující, zatímco mravenci hlodají.

K blanokřídlým patří také ichneumon ichneumons – drobný hmyz, jehož žihadlo nahrazuje vejcovod. Jezdci s pomocí svého bodnutí kladou vajíčka přímo do těla larev (housenek) nebo vajíček obětí. Aby toho dosáhl, jezdec nejčastěji vyšplhá na oběť, což byl důvod pro jeho jméno. Larvy ichneumon ichneumon se vyvíjejí uvnitř těla oběti, živí se vnitřními orgány a tkáněmi, což postupně vede ke smrti oběti.

READ
Musím po barvení lakovat?

Řadu druhů ichneumon lidé úspěšně používají jako metodu biologické kontroly much a brouků a housenek, které poškozují kulturní rostliny.

Ichneumon ichneumon klade vajíčka do housenky

  • Křídla s řídkou sítí žil (nebo zřídka – žádné žíly)
  • Zadní křídla jsou menší než přední
  • Na náběžné hraně zadního křídla je řada háků ve formě háků, které zapadají do odpovídajících vybrání na odtokové hraně předního křídla.

Vosa

Vývoj je nepřímý s úplnou přeměnou (metamorfózou). Larvy se nepodobají dospělcům, většina má červovitý tvar těla a postrádají chodící končetiny.

Brouci (Coleoptera)

Zástupci: mandelinka májová, mandelinka bramborová, plavanec, hrobař, hnojník, skarabeus, slunéčko sedmitečné, kůrovec.

Ústní ústrojí je hlodavého typu, brouci se živí: listy rostlin – mandelinka bramborová, kůrou stromů – kůrovci, přisedlým hmyzem (mšicemi) – slunéčky.

Hrobník se nekrmí přesně tak, jak by jeho jméno napovídalo: tito brouci, kteří cítí pach mršin, najdou mrtvoly zvířat a tím, že pod nimi vyhrabou zem, přispívají k jejich pohřbu. Brouci žvýkají kořeny a byliny, které brání pohřbívání mrtvoly a živí se jimi. Do mrtvých tkání zvířete kladou své larvy, které se živí zbytky zvířat.

Hrobaři brouci četa brouci

  • Silně sklerotizovaná, tvrdá přední křídla
  • Kožená elytra, která postrádá žilnatost
  • Zadní (membranózní) křídla složená pod elytru a používaná k letu

Skarabeus brouci četa brouci

Vývoj s metamorfózou (úplná přeměna), typická stádia: vajíčko, larva, kukla, imago (dospělec). Larvy mají ústní ústrojí hlodavého typu, dobře vyvinutou chitinizovanou hlavu a většina z nich má kloubní hrudní končetiny.

Larva brouka májového

Postel chyby

Podotýkám, že v současné době jsou štěnice v taxonomii podřádem zařazeným do řádu Hemiptera. Zástupci: štěnice, páchník, kýl.

Samec smradu z řádu Bugs

Ústa jsou typu piercing-sání, mnohé štěnice jsou predátory a parazity: propíchnou kůži zvířete nebo epidermis rostliny, načež vysávají krev, respektive šťávy.

Je zřejmé, že některé štěnice jsou krev sajícími parazity lidí, některé druhy způsobují značné škody tím, že se živí rostlinnou šťávou: vyčerpávají rostliny a snižují produktivitu.

Většina štěnic se vyznačuje přítomností pachových žlázek na břiše, jejichž sekrety mají specifický pro člověka nepříjemný zápach. Je to pravděpodobně vůně, která jim pomáhá zastrašit nepřátele.

Vývoj s neúplnou přeměnou: z vajíčka se vyklube larva, která je navenek podobná dospělému organismu (imago), ale menší velikosti.

READ
Kolik let lze pěstovat hrozny na jednom místě?

Štěnice ústní

Jepice

Starověký řád hmyzu. Vývoj larev probíhá ve vodě, jepice se vyznačují jedinečným jevem – okřídleným línáním.

Dospělí se vyznačují nedostatečně vyvinutým ústním aparátem, prakticky se neživí. Larvy se na rozdíl od dospělců živí aktivně, převážně rostlinnými zbytky, a mají vyvinuté ústní ústrojí hlodavého typu.

jepice

Dospělý jedinec má dva páry síťovaných průhledných křídel, z nichž největší jsou přední. Na konci břicha jsou tři nebo dvě charakteristická vlákna ocasu.

Přeměna je neúplná, vývoj se u této varianty řídí klasickým schématem: vajíčko – larva – dospělec (imago).

Ocasní vlákna jepice

Vážky

Zástupci: žlutá, plochá vážka, brilantní krása, velký rocker.

Vážky

Ústní ústrojí vážek hlodavého typu je mohutné a dobře vyvinuté. Podle druhu potravy – predátoři, jedí hmyz chycený za letu.

Vyznačuje se přítomností dvou párů křídel s vyvinutou hustou sítí žil a protáhlým štíhlým břichem. Velké oči jsou umístěny na velké hlavě, velikost těla je poměrně velká.

Vývoj s neúplnou transformací. Obličeje se vyvíjejí ve vodě (jezera, rybníky, řeky). Dospělí si osvojili vzdušné stanoviště.

Vážka

© Bellevich Yury Sergeevich 2018-2023

Tento článek napsal Jurij Sergejevič Bellevič a je jeho duševním vlastnictvím. Kopírování, šíření (včetně kopírování na jiné stránky a zdroje na internetu) nebo jakékoli jiné použití informací a předmětů bez předchozího souhlasu držitele autorských práv je trestné ze zákona. Chcete-li získat materiály článku a povolení k jejich použití, kontaktujte Bellevič Jurij.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: