Jaké typy poklopů existují?

Jímací poklop je hydraulické příslušenství vyrobené ve tvaru disku z různých materiálů a zajišťující přístup k podzemním kanalizačním sítím pro údržbu komunikací.

Článek poskytuje podrobný rozbor klasifikace konstrukcí, doporučení pro výběr a další cenné informace o poklopech pro šachty.

Obsah

 1. Rozsah použití a obecný popis
 2. Které GOST a SNiP říkají?
 3. Klasifikace
 4. Popravou
 5. Podle materiálu
 6. Do cíle
 7. značkování
 8. Pravidla výběru
 9. Umístění prodejních míst a přibližná cena
 10. Pokyny k instalaci krok za krokem
 11. Z litiny
 12. Polymer
 13. Plastický
 14. Pravidla pro použití a ošetřování
 15. Závěr
 16. Typy litinových poklopů a jejich použití
 17. GOST pro litinové poklopy a jejich odrůdy

Rozsah použití a obecný popis

Hlavní funkce těch namontovaných na vozovce nebo v osobních prostorech litinové kanalizační šachty jsou:

photo52509-2

 • zajištění přiměřené úrovně bezpečnosti chodců;
 • zabránění neoprávněnému přístupu třetích osob k podzemním komunikacím za účelem krádeže zařízení v nich umístěného;
 • udržování správné úrovně fungování podpovrchového komplexu veřejnými službami;
 • zabránění vniknutí cizích předmětů, usazenin a nečistot do šachty studny.

Jakýkoli poklop studny je založen na dvou základních prvcích – stacionární části a víku, které lze uzamknout pomocí skládací metody nebo pomocí speciálních upevňovacích smyček.

Nejběžnější forma výstavby takových hydraulických konstrukcí je masivní kulatý kotouč s plochým žebrovaným reliéfem, který umožňuje zachovat požadovanou úroveň přilnavosti pneumatik vozidel a bot kolemjdoucích při kontaktu s povrchem příslušenství.

Které GOST a SNiP říkají?

Hlavní ustanovení týkající se pravidel pro umístění a údržbu poklopů studní jsou popsána v následujících předpisech:

 1. GOST 3634-2019, který upravuje klasifikaci hydraulických zařízení podle různých kritérií, seznam materiálů používaných při výrobě, rozměry a požadavky na bezpečnost při provozu.
 2. GOST 8020-2016 — mezinárodní norma obsahující informace o zásadách práce s plynovody, kanalizací a podzemními vodami.
 3. “Stavební řády a předpisy” 2.04.03-85, schválený v roce 2015 a stanovující charakteristiky a intervaly používané při umístění jednotlivých konstrukčních prvků v rámci uspořádání vnějších odvodňovacích systémů.

Schvalování nových norem upravujících pravidla pro provoz vrtných poklopů se provádí poměrně často, proto jsou jednotlivé úpravy označeny označením GOST, který platil v době výroby hydraulického zařízení.

Klasifikace

V současnosti vyráběné jímky jsou rozděleny do několika kategorií podle funkčního určení, konstrukčních vlastností a materiálu. To vám umožní vybrat vhodné vybavení v závislosti na lokalitě – například pro instalaci v zalesněných oblastech nebo na dálnicích s rušným provozem.

READ
Proč byste měli jíst mrkev s máslem?

Popravou

V rámci uvažované klasifikace existují čtyři hlavní skupiny vylíhne studna:

photo52509-3

 1. L – lehké, umístěné v zalesněných a pěších oblastech, maximální zatížení pro ně je 1500 kg.
 2. C – střední, montované převážně na parkovištích a odolávající tlaku do 12500 XNUMX kg.
 3. T – těžký s maximálním zatížením do 25 tun, instalovaný na vozovce frekventovaných městských komunikací.
 4. TM – podobné konstrukce jsou určeny pro instalaci na vysokorychlostních meziměstských trasách a jsou navrženy pro tlak 40000 XNUMX kg.

Výrobci poklopů studní nabízejí zákazníkům širokou škálu možností v různých formách, včetně úprav na zakázku v podobě oválů, trojúhelníků a dalších geometrických tvarů.

Podle materiálu

Studna se líhne podle této charakteristiky se rozlišují takto:

 • beton/železobeton;
 • litina;
 • polymer-písek;
 • pryž;
 • kompozitní;
 • plastický.

Druh materiálu použitého při výrobě určuje konečnou cenu, pevnostní charakteristiky a rozsah použití hotového výrobku.

Například životnost litinových poklopů studní je nejméně 100 let, ale masivnost a složitost instalace činí takové zařízení drahým a nepříliš vhodným pro instalaci na osobních pozemcích.

Nejlepší možností v tomto případě jsou plastové doplňky. – odolnost vůči srážkám a teplotě, nízká hmotnost a nízké náklady učinily takové struktury populární mezi vlastníky venkovských nemovitostí.

Poklopy studní vyrobené z plastu a polymerních materiálů jsou ideální pro instalaci v předměstských oblastech

Do cíle

V rámci uvažované klasifikace rozlišují odborníci ve stavebnictví čtyři skupiny konstrukcí:

photo52509-4

  Pro odvodnění bouří. Dno takových kolektorů se nachází ve vzdálenosti 6 metrů od povrchu země a šachta dolu je hojně poseta ostrými výztužnými tyčemi.

V závislosti na specifických vlastnostech místa instalace používají inženýrské společnosti poklopy studní na základě různých materiálů.

Určujícím faktorem při výběru konkrétního typu vodní stavby je její kompatibilita z hlediska provozních vlastností pro použití v konkrétní situaci.

značkování

Písmenné označení na hydraulickém příslušenství interpretovány v souladu s jejich hlavním účelem:

 1. D – pro odvodnění dešťové vody.
 2. B – pro vodovodní systémy.
 3. MTS, GTS, T – pro podzemní telefonní komunikace;
 4. GS, MG – pro plynovody regionálního a federálního významu, resp.
 5. K – pro průmyslový nebo domácí kanalizační systém.
 6. TS – pro topné sítě.
 7. PG, G – pro umístění klasických a podpovrchových požárních hydrantů.
READ
Jak starý je libanonský cedr?

V souladu s GOST 3634-2019 je povoleno značení poklopů studní s uvedením typu, hmotnosti a jmenovitého zatížení.

Například zkratka „T (S250) GOST 3934-99“ znamená toto:

 • GOST 3934-99 – norma používaná ve výrobě;
 • T – těžký poklop;
 • C250 je standardní velikost zařízení, kde číslo udává návrhové zatížení v kilonewtonech.

Místo alfanumerických kombinací jsou na povrch jednotlivých úprav šachet pro studny aplikovány stylizované obrázky jasně demonstrující hlavní rozsah použití hydraulického zařízení.

Pravidla výběru

photo52509-5

Před zakoupením hydraulického výrobku z litiny nebo plastu byste měli věnovat pozornost dvěma hlavním parametrům – hmotnosti a průměru zařízení.

Například při instalaci konstrukcí na vozovce se silným provozem se doporučuje upřednostňovat těžké a extra těžké poklopy studní, které jsou odolné vůči trvalému zatížení.

Kdežto k instalaci v osobních zahradách bude dostatek lehkých nebo středověkých staveb kategorie A15 a B125.

Průměr příslušenství pro zakrytí studny se volí v souladu s jeho průřezem a funkčním účelem.

Na trhu je však mnoho možností pro kanalizační šachty Většinu modelů lze kombinovat do tří velkých skupin:

 1. Modifikace na bázi plastu a polymerů s vnějším průměrem od 31,5 do 100 cm.
 2. Obdélníková a čtvercová hydraulická zařízení s délkou stran od 30 do 80 cm.
 3. Kruhové litinové výrobky s průřezem od 38 do 81 cm.

Při nákupu poklopu pro zakrytí septiku v příměstské oblasti byste měli vzít v úvahu umístění konstrukce – pro instalaci mimo osobní pozemek se doporučuje zvolit úpravy založené na uzamykacím mechanismu, který zabrání krádeži příslušenství cizími lidmi.

Výběr zařízení pro studny pitné vody se provádí v souladu s označením produktu – vzorky plastu, polymeru nebo litiny jsou identické ve svých výkonnostních charakteristikách, ale ty jsou bez řádné péče v průběhu času náchylnější ke korozi.

Umístění prodejních míst a přibližná cena

Příslušenství tohoto typu lze nalézt v železářství. offline, stejně jako na specializovaných obchodních platformách na internetu.

Dodavatelé hydraulických zařízení nabízejí širokou škálu šachet pro studny, jejichž cena se liší v závislosti na hmotnosti, materiálu výroby a funkčním účelu výrobku.

Například náklady na lehké poklopy vyrobené z plastových, propylenových nebo polymerových pískových komponent začínají od 300 rublů za kus, zatímco cena těžkých a supertěžkých modelů na bázi litiny se může blížit 30 tisíc rublů.

READ
V čem namočit semínka cibule pro rychlé vyklíčení?

Mezi zákazníky jsou velmi oblíbené následující modifikace produktů:

Pokyny k instalaci krok za krokem

Výběr a instalace bytového a komunálního vybavení se provádí v souladu s jeho funkčním účelem. Pořadí akcí při samostatném umístění hydraulického příslušenství závisí na použitém materiálu a specifických vlastnostech umístění poklopu.

Z litiny

Proces instalace hydraulického zařízení na bázi odolné kovové slitiny je implementován podle následujícího schématu:

 1. V počáteční fázi je nosný prstenec bezpečně upevněn, což umožňuje upravit zatížení konstrukce.
 2. Instaluje se na podlahovou desku a plní se směsí cementu a písku, přičemž je zajištěno, že průměry podzemní studny a poklopu studny jsou stejné.
 3. Konečná fáze práce zahrnuje konečnou instalaci konstrukce na základovou desku pomocí vodítek, výrobek lze použít po úplném vytvrzení betonového roztoku.

Při instalaci šachty pro studnu byste měli upravit její správné umístění – povrch by neměl vyčnívat nad povrch vozovky, což zajistí pohodlný pohyb vozidel a obyvatel města.

Kontrola těsnosti spojení jednotlivých konstrukčních prvků je rozhodujícím faktorem v konečné fázi instalace – nesprávně zajištěné zařízení se může stát snadnou kořistí pro vetřelce a přítomnost mezer povede ke kontaminaci podzemních komunikací a nutnosti neplánované údržby.

Instalace litinového poklopu studny, video pokyny:

Polymer

Struktury na bázi polymerů jsou mezi profesionálními staviteli velmi oblíbené, což je způsobeno zvýšeným komfortem pro ostatní a snadnou montáží oproti litinovému hydraulickému příslušenství.

Instalace takového zařízení se provádí analogicky s litinovými kanalizačními šachtami, avšak v konečné fázi práce bude nutné vytvořit slepou plochu se sklonem, aby se odstranila přebytečná vlhkost, a také dodatečně zakrýt povrch šachtu studny s mazivem pro snížení intenzity koroze.

Instalace poklopu studny z polymeru a písku, video pokyny:

Plastický

Algoritmus akcí při umístění takového příslušenství zahrnuje následující kroky:

 • výběr nosného kroužku s otvory pro upevnění;
 • následné zalití betonovou maltou;
 • umístění poklopu do výsledné struktury po jejím úplném vytvrzení.

Bez ohledu na použitý materiál vyžadují poklopy studní pravidelné opravy, aby se odstranily závady na povrchu vozovky kolem nich, což umožňuje udržovat pohodlný pohyb automobilů a chodců.

Instalace plastového poklopu studny, video návod:

READ
Které keře se rozmnožují semeny?

Pravidla pro použití a ošetřování

Servis hydraulického příslušenství pro vyrovnávání ploch přilehlých k poklopu je implementován podle následujícího algoritmu:

 1. Bednění se tvoří ve vzdálenosti 0,5 metru od poklopu studny.
 2. Podpěrný prstenec se položí a vyrovná pomocí úrovně budovy.
 3. Výsledná struktura je vyplněna předem připravenou cementově-pískovou maltou s přihlédnutím k vlastnostem blízkého povrchu vozovky.

Ve většině situací tyto činnosti provádějí pracovníci bydlení a komunálních služeb a vyžadují odpovídající školení.

Pokud potřebujete přístup k podzemním inženýrským sítím měli byste dodržovat následující doporučení:

photo52509-7

 • sestup musí být proveden v ochranném oděvu s bezpečnostním vybavením;
 • kryt poklopu se musí otevírat pomalu, aby nedošlo ke zranění končetin;
 • Použití hořlavých kapalin a jiného zápalného příslušenství k osvětlení šachty studny je nepřípustné – k práci by měla být použita přenosná svítilna.

Aby nedošlo k pádu na dno studny, musí být žebřík bezpečně upevněn a otvor studny musí být ohrazen ochrannými prostředky – například páskami zavěšenými na dřevěných nebo kovových podpěrách.

Závěr

Poklopy studní jsou nedílnou součástí kanalizačního systému — spolu se spolehlivým utajením podzemních komunikací před přístupem cizích osob umožňují eliminovat krádež drahého digitálního zařízení a zabránit zranění osob v důsledku nehod.

Doporučení uvedená v článku pomohou provést správnou instalaci hydraulického příslušenství a rozšířit znalosti o principech fungování městské infrastruktury.

Typy litinových poklopů

Litinové poklopy se používají pro instalaci do revizních studní, které umožňují přístup k vodovodu, kanalizaci, kabelovým sítím a dalším inženýrským sítím.

Typy litinových poklopů a jejich použití

V závislosti na úrovni zatížení existuje několik typů kanalizačních šachet:

 • lehký litinový poklop (typ L) – chrání studnu před nežádoucím průnikem a slouží k zajištění bezpečnosti při pohybu chodců a automobilů. Litinový poklop L je instalován na chodnících, na parkovištích, v plochách se zelení a lze je instalovat i na vozovku. Maximální přípustné zatížení je 3 t/s.

střední litinový poklop (typ C) – slouží k ochraně revizních studní vodovodů, topení, kanalizací a také plynovodů pro přístup do revizních studní při servisních pracích. Litinový poklop C je univerzální, instalovaný na jakékoli objekty, kromě dálnic s vysokou intenzitou provozu osobních a nákladních automobilů. Maximální povolené zatížení je 12,5 t/s.

těžký litinový poklop (typ T) – zajišťuje uzavření kanalizačních studní pro ochranu před úlomky, nežádoucím vniknutím a pro zajištění bezpečnosti při pohybu chodců a veřejných vozidel s automobily. Litinový poklop T je umístěn na komunikacích s vysokou intenzitou dopravy. Maximální povolené zatížení je 25 t/s.

READ
Jaký je nejlepší způsob skladování sušených hub?

těžký litinový hlavní poklop (typ TM) – slouží k zajištění bezpečnosti pohybu motoristů v oblastech s dostatečně vysokým zatížením kanalizační šachty. Instalováno na dálnicích, skladech, molech, čerpacích stanicích, terminálech, průmyslových podnicích. Maximální možné zatížení je 25 t/s.

extra těžký litinový poklop (typ ST) – používá se v místech s vysokým zatížením povrchu vozovky. Instalováno v námořních přístavech, letištích a velkých skladových terminálech. Odolává zátěži nad 25 t/s.

GOST pro litinové poklopy a jejich odrůdy

Vyrobené litinové poklopy jakéhokoli typu a velikosti musí splňovat požadavky obsažené v GOST 3634-89.

V souladu s požadavky GOST musí mít výrobky název skládající se z označení typu poklopu, označení typu inženýrských sítí umístěných pod poklopem a označení normy.

Pro označení typu inženýrské sítě existují následující označení:

 • B – zásobování vodou
 • D – odvod dešťové vody
 • K – průmyslová nebo domovní kanalizace
 • PG – požární hydrant
 • GS – plynárenská síť
 • TS – topná síť
 • GTS – plynová telefonní síť

Velikost, hmotnost a další technické požadavky na výrobu litinových poklopů jsou také uvedeny v GOST.

Existuje několik typů produktů, které závisí na konstrukci, provozních vlastnostech, místě instalace a dalších podmínkách:

 • Litinové poklopy pro všeobecné účely
 • Litinové poklopy s uzamykacím zařízením
 • Litinové poklopy s vybráním určené k vyplnění betonem
 • Litinové poklopy se zvedacím mechanismem pro zvedání víka
 • Litinové poklopy s odklápěcím pouzdrem
 • Litinové šachty se čtvercovým nebo obdélníkovým poklopem

Konkrétní poklop je navržen tak, aby byl instalován na místě, kde budou jeho vlastnosti a vlastnosti nejvýhodnější. Poklopy s uzamykacím zařízením se používají pro instalaci v místech, kde je vyžadována vysoká spolehlivost. Obdélníkové poklopy se instalují tam, kde nátěr nebo jiné podmínky neumožňují instalaci standardního kruhového poklopu.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: