Jakým insekticidem mám postřikovat kukuřici?

Kukuřice je jednou z nejběžnějších plodin v zemědělství. Je široce používán v potravinářském průmyslu a také jako krmivo pro zvířata. Rostliny kukuřice jsou však náchylné k napadení různými škůdci, což může vést ke značným ztrátám na výnosech. V tomto článku se podíváme na metody a techniky ochrany kukuřice před škůdci, abychom pomohli zemědělcům zajistit vysoké výnosy a chránit jejich plodiny.

Obsah

  1. Použití biologických přípravků
  2. Metody mechanické ochrany
  3. Chemické způsoby ochrany

Použití biologických přípravků

Jedním z účinných způsobů ochrany kukuřice před škůdci je použití biologických přípravků. Biologické přípravky obsahují mikroorganismy nebo jejich metabolity, které dokážou bojovat proti škůdcům. Například bakterie Bacillus thuringiensis produkuje toxiny, které parazitují na hmyzu, jako je brouk kukuřičný a bázlivec kukuřičný. Tyto bakterie lze aplikovat jako spreje nebo granule a nejsou škodlivé pro lidi ani zvířata.

Dalším biologickým přípravkem, který lze použít k ochraně kukuřice, je fungicid Beauveria bassiana. Tato houba parazituje na hmyzu a může být účinná při kontrole škůdců, jako jsou štěnice a moli. Fungicidy Beauveria bassiana mohou být nastříkány na rostliny nebo aplikovány jako granule.

Při použití biologických léků je však nutné vzít v úvahu jejich vlastnosti a dodržovat návod k použití. Je třeba také připomenout, že biologické přípravky mohou být méně účinné ve srovnání s chemickými insekticidy a herbicidy. Při výběru způsobu ochrany kukuřice je proto třeba zvážit konkrétní podmínky a škůdce, se kterými se setkáte.

Metody mechanické ochrany

Mechanické metody kontroly mohou být účinné při prevenci útoků škůdců na plodiny kukuřice. Jednou z takových metod je použití sítí nebo bariér, které zabraňují hmyzu proniknout na pole. Sítě mohou být instalovány kolem oblastí plodin nebo umístěny přímo na rostliny.

K odchytu škůdců lze navíc použít mechanické lapače. Pasti mohou být vyrobeny ze speciálních návnad nebo jednoduše z modrých plastových lahví natřených jasnou barvou, která přitahuje hmyz. Umístění těchto pastí na pole může výrazně snížit populaci škůdců.

Metody mechanické ochrany však mohou být náročné na práci a vyžadují více zdrojů ve srovnání s jinými metodami. Nejsou také vždy účinné při kontrole velkých populací škůdců. Proto by mělo být použití metod mechanické ochrany považováno za součást přístupu integrované ochrany před škůdci.

READ
Kolikrát můžete zalévat rajčata kyselinou boritou?

Chemické způsoby ochrany

Chemické metody pro kontrolu škůdců v kukuřici zahrnují použití insekticidů a kukuřičných herbicidů. Insekticidy jsou určeny k hubení hmyzích škůdců, jako jsou brouci, štěnice a moli. Na rostliny je lze aplikovat ve formě postřiků nebo poprašů. Herbicidy jsou na druhé straně určeny k hubení plevelů, které soutěží s kukuřicí o živiny a zdroje.

Při použití chemických metod ochrany je třeba dodržovat návod k použití a bezpečnost. Insekticidy a herbicidy mohou mít omezení týkající se jejich použití během určitých období vývoje kukuřice a mohou vyžadovat časové intervaly před sklizní.

Je však třeba mít na paměti, že chemické kontrolní metody mohou mít negativní dopad na životní prostředí a necílové organismy. Proto se doporučuje používat je opatrně a v souladu s doporučeními výrobců a zemědělských odborníků.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: