Které připojení je nejekonomičtější?

maximka460 Šalvěj (12076) A už jsou třífázové. Je to proud, který je rozvětven ke spotřebiteli a dostává se do distribučních stanic ve třech rublech.

380 motorů je úspornějších než 220
v soukromém domě budete stále rozvádět 3 fáze různými směry, maximálně budete mít ohřívače na 380, ale s největší pravděpodobností budou 3 ohřívače na 220

Procházíte se lesem. Otázka jasně říká – 380 nebo 220! Kompetentní elektrikář zná standardní odpověď – 380! Je méně drátů a méně ztrát – PŘI DOMŮ!

☺Sashko Chorny☺ Oracle (98547) Zlato, můžeš vypočítat ztráty v kabeláži v místnosti?

Žárovka mě nezajímá. 380 voltů jako takových je potřeba pouze pro asynchronní třífázové motory. Pokud jde o bezpečnost, pokud do štítu nevlezete oběma rukama, neliší se to od 220

Samozřejmě – při 380 jsou tepelné ztráty drátů mnohem menší: Za prvé, proud je menší; Za druhé, porovnejte – 3*380 nebo 6*220

Pokud to dají, vezměte 3 fáze, i přes dražší elektroměr a vstupní rozvaděč. Pak budete rozdělovat ve fázích mezi všechna odběrná místa a v soukromém domě jich bude slušný počet.

proč potřebuješ 3 fáze? Všechny domácí spotřebiče – 220 na fázi. Existují průmyslové stroje se 3 fázemi (to je dobré pro motory) a někdy elektrické sporáky pro jídelny (jednofázové mohou zkreslit fázi).

Jaký je rozdíl v tom, zda rozdělujete fáze mezi místnosti nebo je dodavatel rozděluje mezi sousední byty/domy?

Procházíte se lesem. Otázka jasně říká – 380 nebo 220! Kompetentní elektrikář zná standardní odpověď – 380! Je méně drátů a méně ztrát – PŘI DOMŮ!

Michail Levin Umělá inteligence (615164) jaký druh výbuchu petardy na záchodě? Přišel jste do Vědy, zde z principu nejsou povoleny odkazy na úřady. Navíc názor předčasných s odborným vzděláním – „elektrikáři“. Dokonce i gramotní. Máte-li co říci, řekněte to. Zatímco jsi vyhrkl něco hloupého

380 voltů je hospodárnější, protože při stejném výkonu je proud menší a tím pádem menší ztráty v drátech. Ale je nebezpečnější, protože je větší.
Ale jak již bylo řečeno, všechny domácí spotřebiče jsou na 220 voltů.

Neexistují žádné úspory. Stále budete platit za kilowatt za hodinu. Proud zde uvedli, proud vůbec nechrastí, odečítá se pouze spotřeba elektřiny (EE). Takto jsou navrženy elektroměry EE.

READ
Jaký druh květináče je potřeba pro plumérii?

Vysvětlím to stručně, jednoduše a laicky.

Odebíráme dva metry stejného provedení pro jednofázovou síť (OS) a pro třífázovou síť (TN). Zdálo by se, že pro zjednodušení a demonstraci výpočtů, 4 kW pro vozidlo a 4 kW pro OS, proud pro vozidlo bude Its = 4/0,4 = 1 A a pro OS Ios = 4/0,22 = 1,82 A, To znamená, že měřič by měl pracovat rychleji, protože je tam nainstalován mechanismus, jako je proudové relé. Ale to jen proto, aby se mechanismus měřiče začal otáčet a odečítat proud. Ale čtecí zařízení pro OS budou přímé a pro vozidlo bude upraveno o 1,73, protože síť je třífázová. To znamená, že proud pro vozidlo bude odečten s korekcí takto: Its = Ioc * 1,73 = 1,73. To znamená, že účetnictví je vyrovnáno.

Obecně platí, že k poskytování EE všem a všemu stačí JEDNA fáze. Ale řízení rotace elektromotorů (EM) je poměrně složité, a to i pro startování, nebo zejména pro zpětný chod. To vše ovlivňuje rozměry ED a složitost ovládacího zařízení. Z těchto úvah vzešla třífázová síť.

Údržba vozidla není o nic složitější než údržba OS.

Jasně se ukazuje, že i toto vyrovnali, vše doma běží na OS, jen se budou muset zapojit výhřevné lampy celkem 3,3 kW, jak myslíš, jak to vše zapojit do sítě, aby netekl proud ven a je to bezpečné, s jedním zařízením! -Je k tomu vhodný diferenciální stroj?

Alexandr Polevanov Enlightened (39220) Stručně řečeno, nikdy nic nefunguje. Představte si, že existuje dílna, ve které je instalováno zařízení o výkonu 900 kW, ale ve skutečnosti je připojeno k transformátoru o výkonu 400 kVA. Toto je mimochodem. Nelze vše spojit dohromady. Musí tam být seznamovací stroj, alespoň diferenciál, alespoň RCD, alespoň jednoduchý. Následuje rozdělení do skupin prostřednictvím strojů. Pro připojení ke vstupnímu stroji se používá buď vozidlo, nebo OS. Rozdělení by mělo být také logické: je-li (pokud existuje vozidlo) vyžadována odchozí skupina vozidel, je instalováno automatické vozidlo: ostatní mají možnost jej používat rovnoměrně podle počtu spotřebitelů. Pomocí tabulky nebo výpočtů zohledňujících koeficienty se vypočítá úvodní stroj, poté skupinové stroje. Není to složité. Potřebujete buď seznam vybavení, nebo plán.

READ
Kolik let roste hroznový keř?

Procházíte se lesem. Otázka jasně říká – 380 nebo 220! Kompetentní elektrikář zná standardní odpověď – 380! Je méně drátů a méně ztrát – PŘI DOMŮ!

Alexandr Polevanov Osvícený (39220) Nepoužíváme jednofázová zařízení na 380 V pro širokou veřejnost. Dodatek říká, že jde o soukromý dům. Při napětí 660 V je ztrát ještě méně a při 10 kV a vyšším jsou ztráty stále menší. Přiveďte si domů 380 V. Kolik fází použijete? 2 nebo 3? Nebo potřebujete 380 V ve fázi? Jaké zařízení se v domě používá? Jednofázový, tedy fázově nulový s třídou třífázové sítě 0,4 kV. Jednoduchý příklad, všechno je přehnané. Požadavek na společnost, jako, chci 22 kW (pro snadnější výpočet) za den nebo 100 A při špičkovém zatížení. Odpověď zní, použijte prosím jednofázovou síť 220 V. Zůstaňme u 22 kW a spočítejme si přibližně vodič AL, tedy průřez 35 mm2 a použijí se 2 vodiče o celkové hmotnosti 2×35 = 70 mm2. . Pokračování příště.

Nejúspornější elektrické vytápění domu

Sáně je lepší připravit v létě, stejně jako topný systém domu nebo chaty. Nemá smysl odkládat řešení tohoto životně důležitého problému „na později“. Podzimní nachlazení totiž může přijít náhle a je důležité, aby vás počasí nezaskočilo.

Majitelé domů, kteří mají plyn do svého domu přiveden, ale problémy s vytápěním a ohřevem vody nejsou, mohou tento článek uzavřít a věnovat se své práci. Tento článek je pro lidi, kteří chtějí dělat doma nejúspornější elektrické vytápění, ale výkon přidělený jejich domácnosti (povolený limit výkonu) nestačí k připojení několika topných zařízení a dalších domácích spotřebičů. A nákup další elektrické energie od energetiků není možný kvůli nepřiměřeně vysokým nákladům nebo fyzickému nedostatku přebytečného výkonu kvůli starým trafostanicím.

Který elektrický topný systém je nejúspornější a nejlevnější?

Na základě dlouholetých zkušeností můžeme říci, že nejjednodušší a nejlevnější způsob elektrického vytápění venkovského domu nebo chaty je použití elektrických konvektorů. Tyto elektrospotřebiče se osvědčily pro vytápění jak bytových, tak administrativních či komerčních prostor. Tento typ elektrického vytápění má oproti jiným elektrickým topným systémům a zařízením řadu důležitých výhod. Podívejme se jen na některé z výhod.

READ
Proč necítíš rododendron?

1. Nejlepší ukazatele účinnosti a hospodárnosti

Principem činnosti elektrického konvektoru je přirozená cirkulace vzduchu, kdy teplý vzduch, který je méně hustý, stoupá nad studený vzduch. Vzduch uvnitř místnosti se samovolně mísí. To zajišťuje dobrou rovnoměrnost a rychlost ohřevu a také nepřítomnost průvanu.

Topná tělesa elektrických konvektorů mají nízkou hmotnost a tepelnou setrvačnost, takže se rychle zahřejí. Na rozdíl třeba od radiátorů naplněných olejem. Proto je účinnost takového topného zařízení velmi vysoká a spotřeba energie je řádově nižší než spotřeba elektrického kotle.

Téměř veškerá elektřina spotřebovaná konvektorem se přemění na teplo. A termostat umožňuje dosáhnout výrazných úspor energie, protože ohřívač nepracuje neustále, ale pouze při poklesu teploty vzduchu. Tito. cyklicky.

elektrický konvektor

2. Nejlepší ukazatele provozní bezpečnosti

Moderní konvektory obsahují topná tělesa, která netopí nad 100°C. Teplota tělesa konvektoru přitom zůstává pod 60°C. Konvektor nespaluje kyslík. A většina zařízení tohoto typu má zvýšenou ochranu proti vlhkosti (IP24), takže je lze bezpečně instalovat do koupelen, koupelen, šaten, vedle bazénu atd. I když to samozřejmě neznamená, že lze konvektor zalévat vodou z hadice!

Konvektory předních výrobců jsou vybaveny bezpečnostním systémem, který vypne topení v případě uzavření přívodu nebo odvodu vzduchu. Proto lze konvektory využít ve školkách, dětských pokojích, nemocnicích apod.

3. Snadná instalace a provoz

Elektrický topný konvektor je ihned po zakoupení připraven k použití. K jeho provozu je nutná pouze instalace na stěnu nebo na speciální nohy a také připojení k elektrické síti.

Pro volbu teploty stačí nastavit termostat na příslušnou hodnotu teploty a pak už jen otřít prach z pouzdra. Na rozdíl od instalace vodovodního systému ušetří konvektory značné peníze, protože nevyžadují pokládku potrubí v celém domě.

4. Nízká cena

Náklady na vysoce kvalitní elektrické konvektory nelze srovnávat s náklady na elektrický systém ohřevu vody.

5. Možnost postupného rozšiřování systému

Konvektory je možné pořizovat a zprovozňovat postupně, podle potřeby nebo finančních prostředků. Zatímco ohřev vody vyžaduje nákup všech komponent najednou, což není levné.

6. Možnost využití energeticky úsporné automatizace

Výkon přidělený domu nebo chatě velmi často nestačí k připojení několika energeticky náročných topných zařízení. Elektrické konvektory umožňují použití další externí automatizace, například optimalizátoru zatížení elektrické sítě OEL-820 Clusterwin, který snižuje celkovou spotřebu energie a umožňuje jejich provoz i při nedostatečném povoleném limitu výkonu.

READ
Jaký dům lanýž potřebuje?

To je pro venkovský dům velmi důležité. Optimalizátor zátěže navíc nevyžaduje instalaci, ale jednoduše se zapojí do elektrické zásuvky jako adaptér. Elektrokotel vyžaduje velké množství dodávaného výkonu, které nelze snížit.

7. Necitlivé na odchylky síťového napětí

Topná tělesa konvektorů nejsou citlivá na odchylky síťového napětí, které se často vyskytují mimo město. Nevyžadují proto další stabilizátor napětí.

Elektrický konvektor

8. Skvělý design a kompaktnost

Vytápění pomocí konvektorů nevyžaduje kotelnu. Konvektory jsou malých rozměrů a zapadnou do každého interiéru.

Bod 6 si vysvětlíme na příkladu.

Dle dohody s energetickou společností je elektrický příkon přidělený domu 5 kW. V tomto případě potřebujete provozovat čtyři 1 kW konvektory, 1 kW ohřívač vody a 1 kW varnou konvici. Celkově naše elektrospotřebiče spotřebují 6 kW, což překračuje přidělený limit. V důsledku toho, když jsou zapnuty současně, síť se přetíží a stroj (jistič) se vypne.

Není však nutné, aby všechna zařízení byla zapnuta pro vytápění současně. Pokud jsou výkonné elektrické spotřebiče podmíněně rozděleny do párů a vyrobeny tak, že v každém páru lze zapnout jeden a pouze jeden elektrický spotřebič, lze výrazně snížit celkovou spotřebu energie a obejít povolený výkonový limit. Pro tyto účely se používá nejnovější automatizace – optimalizátory zatížení elektrické sítě. Například OEL-820 CLUSTERWIN.

Více o tomto zařízení a jeho provozu si můžete přečíst v předchozích článcích.

Pro připojení energeticky náročných elektrospotřebičů použijeme tři optimalizátory zátěže na elektrické síti OEL-820 CLUSTERWIN.

dům tři patra

Třetí patro. Jedna velká studiová místnost.

Při zapnutí prioritního konvektoru A v režimu vytápění je neprioritní konvektor B vypnut. Jakmile teplota v levé zóně místnosti dosáhne nastavené hodnoty, konvektor A vypne vytápění. Začne provozní cyklus neprioritního zařízení B.

Když teplota v pravé zóně místnosti dosáhne nastavené hodnoty, konvektor B se vypne. Po určitou dobu, v závislosti na kvalitě tepelné izolace místnosti, lze oba konvektory vypnout. V této době teplota v levé zóně místnosti pomalu klesá.

Když teplota klesne pod nastavenou hodnotu, prioritní konvektor A se zapne a zahájí svůj nový provozní cyklus.

Vzhledem k tomu, že v této dvojici konvektorů lze zapnout vždy pouze jeden konvektor, celkový výkon obou konvektorů nikdy nepřekročí 1 kW.

READ
Jaké jsou výhody rajčat pro muže?

Celková spotřeba a zatížení elektrické sítě se sníží 2krát.

Druhé patro. Dva neprůchozí pokoje.

Konvektory ve druhém patře, připojené k síti pomocí optimalizátorů zatížení sítě, fungují úplně stejně jako konvektory ve třetím patře. Pouze každý z nich vytápí vlastní pokoj. Zároveň celkový výkon spotřebovaný dvěma konvektory nikdy nepřekročí 1 kW.

Konvice a ohřívač vody jsou připojeny k síti prostřednictvím optimalizátoru OEL-820. Když se konvice nepoužívá, ohřívač vody pracuje podle teploty nastavené na termostatu. Když konvici zapnete, ohřívač vody se automaticky vypne, když je konvice v provozu.

Jakmile se voda uvaří a konvice se vypne, ohřívač vody se připojí k síti a pokračuje v provozu. Je výhodné, pokud je termostat ohřívače vody elektromechanický. Tento typ ohřívače vody je levnější.

Vzhledem k tomu, že ze dvou elektrických spotřebičů lze zapnout pouze jeden elektrický spotřebič, celkový příkon rychlovarné konvice a ohřívače vody nikdy nepřekročí 1 kW. Následně jejich spotřeba a zatížení elektrické sítě sníží se 2krát!

Závěr: při provozu šesti elektrospotřebičů o celkovém výkonu 6 kW, připojených přes tři optimalizátory zátěže na elektrickou síť, celkový výkon odebíraný z elektrické sítě nikdy nepřekročí 3 kW!

Které z uvedených výhod konvektorů dát na první místo a které na poslední? Na tuto otázku neexistuje jednoznačná odpověď. Ale schopnost vybrat si, co je ve vaší konkrétní situaci důležitější, je už teď úžasná!

Jaké elektrické konvektory vybrat?

To je věc vkusu a peněženky. Je jasné, že byste měli kupovat pouze zařízení od známých výrobců, jako je NOBO a podobně. Toto je vaše bezpečnost. Věnujte pozornost takové funkci, jako je samoobnovení (restart) po výpadku proudu.

Běžné konvektory nejsou citlivé na výpadky proudu. A ty, které vyžadují restartování osobou, nejsou vhodné k použití a mohou způsobit velké škody zmrazením domu.

Doufám, že vám byl tento článek užitečný. Podívejte se také na další články z kategorie Automatizační zařízení, Úspora energie, úspora energie

Přihlaste se k odběru našeho kanálu Telegram a získejte informace o aktuálních trendech ve světě automatizace a robotiky. Zde najdete články o moderních technologiích a také školicí materiály pro ty, kteří chtějí zvládnout tento vzrušující obor: Automatizace a robotika

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: