Proč je potřeba dělat přírodu zelenější?

3 eseje o tom, proč musíme chránit přírodu

Příroda je svět planety Země, na jehož vzniku se člověk nepodílel. Příroda je vesmír, který se objevil nezávisle na lidské touze a činnosti. Příroda je les, moře, květiny, hory, pole, ptáci, zvířata, ryby. Příroda je to nejcennější, co lidstvo má. Člověk sám je součástí přírody.

Lidé bohužel využívají bohatství přírody a málokdy si myslí, že je třeba ji chránit.

Takové dary přírody, jako je čistý čerstvý vzduch, sladká voda, úrodná půda, jsou vystaveny silnému znečištění lidskou činností.

Navíc tyto zdroje znečišťují nejen závody, továrny a auta na silnicích, které rostou obrovskou rychlostí, ale také my, obyčejní lidé.

Často se stává, že prázdninová místa, kam lidé tradičně jezdí s rodinami odpočívat do přírody, se promění v smetiště potravin a domovního odpadu. Při procesu hniloby a rozkladu takového odpadu se uvolňují toxické látky, které pak končí v řekách a jezerech, ze kterých si bereme vodu k pití.

O přírodu se musíme starat, nebýt líní, ale odkládat domovní odpad na místa k tomu určená.

V dnešní době totiž lidé velmi přemýšlejí o tom, jak svou činností přírodě co nejméně škodit. Vědci rozvíjejí bezodpadovou výrobu, využívají energeticky úsporné technologie v průmyslu i v každodenním životě a rozvíjejí ochranu životního prostředí pro flóru a faunu.

Obrovským problémem naší doby je zhoršování ekologického stavu přírody, které přímo ovlivňuje lidské zdraví.

Proto se každý rok zástupci vědeckého světa z různých zemí scházejí na různých konferencích, aby našli způsoby, jak chránit životní prostředí vysokým tempem průmyslového rozvoje.

Všechny státy jako celek a každý člověk musí chránit nespočet přírodních zdrojů. Při honbě za peněžním obohacením si člověk přestává všímat, jak zabíjí veškerý život na zemi, který už nelze nikdy obnovit.

Každý si musí myslet, že pokud se nezastaví hned a nerozhází odpadky a nebude se chovat k přírodě bez respektu, pak budou muset další generace lidí žít v poušti a nikdy nebudou vědět, co je čistý vzduch, les a voda.

Starat se o přírodu znamená starat se o sebe, své blízké a své budoucí potomky!


Příklad eseje 2

Od dětství nás učí milovat přírodu. Učitelé a rodiče říkají, že příroda by měla být chráněna, ale my to neděláme, protože na to nemyslíme. Když jdeme, trháme květiny a lámeme větve stromů. Myslím, že to čas od času dělá každé dítě. Samozřejmě je lepší přírodě pomoci a zasadit strom, ale pro mnoho lidí je to příliš obtížné.

READ
Jaké přívěsy můžete přepravovat bez licence?

Jsou lidé, kteří řídí závody a továrny, odpad ze svých podniků, záměrně znečišťují vzduch a vodu. Přestože stát vyčleňuje nemalé peníze na vyčištění přírody od znečištění, žádné výsledky nejsou vidět. Nebude existovat, pokud lidé sami nezačnou chránit přírodu. Aniž si to uvědomujeme, plýtváme přírodními zdroji, například někdy zapomeneme zhasnout světlo, a když svítí, elektřina se plýtvá. V podstatě se vyrábí spalováním uhlí a dřeva, jedné z nejdůležitějších složek naší přírody.

V poslední době často slýcháme o lesních požárech, z nichž většinu způsobuje člověk. Takové požáry ničí celé lesy! Lidé by proto měli být při rozdělávání ohně v lese velmi zodpovědní. Navíc hodně lidí, hlavně v létě, chodí na túry. Po jejich dobrodružstvích často v lese zůstává spousta odpadků, které znečišťují životní prostředí.

Musíme změnit sebe i svět kolem nás. Nikdy byste se neměli bát napomenout osobu, která úmyslně vyhazuje odpadky kolem koše. Je třeba se zapojit do projektů a akcí, které přírodě pomohou. Existují speciální sběrná místa, kde můžete staré vybavení vrátit místo vyhazování. Musíte se zúčastnit úklidu komunity. Prospějete tím nejen přírodě, ale i svému zdraví. To vše pomůže přírodě znovu rozkvést a potěší oči všech lidí obývajících tuto nádherně modrou planetu.


Příklad eseje 3

Moje rodina často chodí k řece, děláme si piknik a koupeme se v nejčistší řece v našem městě. Na naší oblíbené řece jsme byli naposledy před dvěma týdny, byla hodně znečištěná, kolem byla hora odpadků a už tam nebyly žádné rybičky, bohužel, teď byla zavřená na koupání. Návrat do dobrého stavu zabere hodně času a my si nebudeme moci užívat jeho chladnou vodu a krásu.

Aby měl člověk více příležitostí obdivovat naši krásnou přírodu, musí se snažit. Jinak brzy nebudeme moci spatřit tak nádhernou ruskou přírodu. To ostatně není vůbec tak těžké, odpadky stačí po pikniku uklidit, nevyhazovat na nesprávné místo, ale odnést na speciální popeliště. Pokud po sobě každý z nás uklidí, náš svět bude mnohem čistší!

Stojí za zamyšlení nad tím, že naše zdraví závisí i na čistotě prostředí. Pokud je všechno kolem špinavé, vzduch bude znečištěný a my ho budeme dýchat. V důsledku toho utrpí naše zdraví. A pokud bude čisté prostředí, budeme dýchat čistý vzduch, budeme zdraví a budeme mít méně zdravotních problémů, snad se lidé dožijí vyššího věku.

READ
Kolik dní můžete pít vodu s medem?

Sbírat po sobě odpadky samozřejmě k ideální čistotě přírody nestačí. Pro úplné zachování čistoty je vhodné separovat odpadky na plasty, sklo, papír a potravinový odpad, recyklace plastů by nebyla zbytečná, ale používání elektrických strojů by mělo obrovský dopad na přírodu i na naše zdraví, protože nyní auta vypouštějí výfukové plyny, které ničí rostliny a faunu naší planety. Doufám, že v blízké budoucnosti budou v ulicích všech měst jezdit pouze elektromobily.

V současné době se koná mnoho akcí věnovaných situaci životního prostředí. Děti ve školách mají hodiny na téma „Starejte se o přírodu“ a na internetu je mnoho videí, která lidi vybízejí k péči o životní prostředí. V jednom z nich žena vyprávěla, jak chrání přírodu, má doma červy, kteří zpracovávají potravinový odpad. Ale, bohužel, ne každý z nás chápe situaci životního prostředí!

Na závěr bych chtěl ještě jednou zdůraznit důležitost udržování čistoty přírody. Vzhledem k tomu, že to nevyžaduje mnoho úsilí, jen trochu práce od každého, pak naše planeta rozkvete jasnými barvami. Chraňte životní prostředí!

Proč je potřeba chránit přírodu? Proč chránit přírodu? Co můžeme udělat pro zachování přírody a ekologie naší rodné země?
1. Ochrana přírody je pro nás nezbytná. Naše děti totiž budou žít obklopeny touto přírodou. Teď musíme myslet na budoucnost.
2. Příroda není jen lidské prostředí, ale také velkolepé, obrovské bohatství. Člověk toto bohatství využívá iracionálně a někdy i necitlivě znečišťuje životní prostředí. Pokud nebudeme jednat a nenapravíme to, co jsme po staletí udělali, naši vnuci a pravnuci neuvidí úžasnou krásu našich míst.
3. Přírodu je třeba chránit, aby naše vlast mohla být dobrá a krásná. Ničením přírody ničíme pomalu i sami sebe.

4. Postarej se o tuto Zemi, tuto vodu,
Milovat i malý epos,
Postarejte se o všechna zvířata v přírodě,
Zabíjejte pouze zvířata v sobě.
V tomto chladném prostoru je jedna planeta – zahrada.
Jen tady šumí lesy, vítají stěhovavé ptáky,
Jen na něm uvidíte v zelené trávě konvalinky.
A vážky jen překvapeně koukají na řeku.
Postarejte se o svou planetu, protože žádná jiná na světě není!

5. Chcete-li chránit přírodu, musíte sázet stromy, zasít trávu a udržovat okolí domů a institucí v čistotě. Neznečišťujte řeky. Pokud se lidé budou starat o přírodu, pak bude vše v pořádku jak v přírodě, tak v lidské duši.

READ
Které potrubí je nejlepší použít pro kapkovou závlahu?

Proč by se lidé měli starat o přírodu? Příroda je především svět kolem nás. Příroda dává živé bytosti vše, co je nezbytné k udržení života; kyslík, voda, jídlo. Bez přírody bychom my lidé nemohli vidět krásné věci, neviděli bychom nic. Život lidstva bez přírody je prostě nemožný.
Proč všichni tvrdí, že na vesnici se dýchá snáze než ve velké metropoli? Odpovím. Na vesnici, ve městě nebo na vesnici nebo i v malém městě je vzduch čistý a svěží, díky přírodě! Jsou tam lesy. Rostliny jsou totiž zdrojem kyslíku. Jsou to oni, kdo nám dávají vzduch. Čím více rostlin, tím méně výfukových plynů, odpadků a odpadu, tím čistší a čerstvější vzduch.
Lidé si odedávna pěstovali vlastní potraviny a získávali vodu z pramenů. Ale bez přírody by toto, stejně jako člověk, neexistovalo! Nic by neexistovalo. A čím je příroda špinavější, tím je slabší. O to horší je pro člověka žít na Zemi. Pokud budeme pokračovat ve znečišťování a nechráníme naši jedinou, neocenitelnou přírodu, pak život na Zemi nebude možný. Neměli byste vyhazovat odpadky na ulici, na to jsou kontejnery a odpadkové koše. Musíme chránit naši drahocennou přírodu, jinak se budou dít nenapravitelné věci.

V poslední době se hodně mluví o ochraně přírody. Znečistili jsme moře a řeky, lesy a stepi natolik, že se bojíme o další generace. Co zanecháme jako odkaz do budoucna? Ve školách byl zaveden předmět ekologie. V těchto lekcích mluvíme o světě kolem nás, o tom, jak snadné je narušit rovnováhu v přírodě, ale jak těžké je obnovit to, co je porušeno. Samotná příroda se obnovuje, ale velmi pomalu, takže lidé musí chránit a chránit svět, ve kterém žijí. Pokud otrávíme zemi a vodu, budeme dýchat otrávený vzduch a jíst nevhodné potraviny. Lidé se znovu narodí jako šílenci. Abychom tomu zabránili, musíme chránit životní prostředí. Pokud bude každý udržovat čistotu na svém dvoře, v lese, kde chodí, v podniku, kde pracuje, jak moc se všechno kolem něj změní! Doufám, že lidé dostanou rozum a přestanou ničit zemi, na které žijí.

Je třeba dbát na to, aby byl čistý vzduch a aby nebyly nemoci, aby zvířata byla zdravá a nedusila se u nás a pokud každý začne u sebe, tak bude vše nádherné. Pamatujte, že halogenové žárovky, ledničky a podobné věci nemůžete jen tak vyhodit na ulici bez recyklace; k tomu existují speciální služby, jako je tato http://www.perevoz-musora.ru

READ
Proč je dobré jíst okurky na noc?

Varuji vás hned z internetu.
Možnost 1:
Příroda je voda, rostliny, zvířata, lesy, louky. Budu psát o ochraně vody Bez vody není život. Lidé nemohou žít bez vody déle než dva dny. Slon potřebuje 90 litrů vody denně. K vypěstování 1 kg brambor potřebujete 30 kbelíků vody. Na zemi je hodně vody, moře a oceány jsou jí plné. Tuto vodu ale nemůžeme použít, protože je slaná. Člověk nepotřebuje slanou, ale sladkou vodu, které v přírodě moc není. Na každých 100 litrů vody připadají pouze 2 litry sladké vody. Ale ne všechna tato voda může být použita. Většina z toho je v ledovcích. Když to vyloučíme, vyjde nám, že ze 100 litrů celkové vody je to 10 plných velkých kbelíků, člověk může použít jen jednu a půl sklenice. Pokud voda teče po kapkách z kohoutku, pak se za měsíc vyplýtvá 400 litrů vody. To znamená voda! Bez vody nebudou rostliny, zvířata, lesy, louky a na naší planetě nebudeme! Pečujte o přírodu!
2.Každý z nás je nedílnou součástí přírody. Rádi sledujeme první kapku, která ohlašuje začátek jara; za prvním sněhem, proměňující město v bílou pohádku; za podzimním listím, pokrývajícím zem zlatým kobercem. Stále častěji však zapomínáme, že veškerá tato krása velmi závisí na nás, na tom, jak s ní zacházíme. To vše se totiž nestane, pokud lidé nepřestanou měnit naši planetu ve velké smetiště.

Pružina se chvěje, průhledná,
Běžel po zemi a písku,
Vypadal naprosto nepopsatelně,
Ale byl čistý. A osamělý.

Dal mi ledovou vodu,
Mumlající melodické zvonění,
Pro ty, kteří se šli jen opít,
Nebo pro ty, kteří byli zamilovaní.

Ale město, jeřáby a auta
Šli jsme do útoku jako v bitvě,
Kácí borovice a osiky,
Roztrhnout další kus.

Pramen začal vysychat. Umírající
Plivněte kalnou vodu
Zdálo se, že pláče a dává znamení,
Že je stále naživu.

Chtěl tedy říci: „Ach lidi,
Nechte zázrak dětem!”
Matka příroda je arbitrem osudů.
Ano, ať lidem odpustí!

Proč by se lidé měli starat o přírodu? Příroda je především svět kolem nás. Příroda dává živé bytosti vše, co je nezbytné k udržení života; kyslík, voda, jídlo. Bez přírody bychom my lidé nemohli vidět krásné věci, neviděli bychom nic. Život lidstva bez přírody je prostě nemožný.
Proč všichni tvrdí, že na vesnici se dýchá snáze než ve velké metropoli? Odpovím. Na vesnici, ve městě nebo na vesnici nebo i v malém městě je vzduch čistý a svěží, díky přírodě! Jsou tam lesy. Rostliny jsou totiž zdrojem kyslíku. Jsou to oni, kdo nám dávají vzduch. Čím více rostlin, tím méně výfukových plynů, odpadků a odpadu, tím čistší a čerstvější vzduch.
Lidé si odedávna pěstovali vlastní potraviny a získávali vodu z pramenů. Ale bez přírody by toto, stejně jako člověk, neexistovalo! Nic by neexistovalo. A čím je příroda špinavější, tím je slabší. O to horší je pro člověka žít na Zemi. Pokud budeme pokračovat ve znečišťování a nechráníme naši jedinou, neocenitelnou přírodu, pak život na Zemi nebude možný. Neměli byste vyhazovat odpadky na ulici, na to jsou kontejnery a odpadkové koše. Musíme chránit naši drahocennou přírodu, jinak se budou dít nenapravitelné věci.

READ
Jak dlouho vydržíte bez zalévání skleníku?

Proč je potřeba chránit přírodu?
Je velmi důležité chránit přírodu. Dává nám rostliny, ze kterých si lidé připravují čaje, léky na nemoci, bobule a plody na výživu, vodu na uhašení žízně, slunce, vzduch, kyslík.

Vše, co nás obklopuje, musí být milováno, chráněno a respektováno.

1. V přírodě je tolik krásy!
V přírodě je tolik krásy –
Podívejte se blíže a pochopíte
Proč orosené keře
Obklopuje mě chvění.

Kde běží žvatlající proud?
Transparentní než sklo
A co večer, na žitném poli,
Křepelky zpívají.

Ať se stane vaším srdcem
Ptačí řeč je jasná –
A to se naučíte
Jak se o to všechno postarat.

Postarejte se o zemi!
2. Starejte se o zemi. Opatruj se
Lark u modrého zenitu,
Motýl na dodderových listech,
Na cestách jsou odlesky slunce.
Krab hrající si na kamenech,
Nad pouští stín baobabu,
Jestřáb vznášející se nad polem
Jasný měsíc nad řekou klidný,
Vlaštovka mihotající se v životě.
Postarejte se o zemi! Opatruj se!

3. Pojďme společně ozdobit Zemi

Pojďme společně ozdobit Zemi,
Zakládejte zahrady, sázejte květiny všude.
Respektujme společně Zemi
A zacházejte s ním s něhou, jako se zázrakem!

Zapomínáme, že máme jen jeden –
Jedinečný, zranitelný, živý.
Krásné: ať je léto nebo zima.
Máme jen jeden, jeden svého druhu!

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: